Soi cầu loto bạch thủ theo thứ trước ngày 02-12-2023

Soi cầu loto bạch thủ theo thứ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 01/12/2023

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
01 1 lần Vị trí tạo cầu:
25 - 46
   
   
04 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 30
05 2 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 60
25 - 33
06 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 85
07 2 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 76
83 - 100
   
09 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 65
Đầu 1
10 5 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 13
24 - 102
44 - 83
48 - 94
48 - 102
11 2 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 82
44 - 82
12 2 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 68
82 - 90
   
   
15 3 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 60
48 - 64
48 - 87
16 1 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 85
17 1 lần Vị trí tạo cầu:
93 - 100
18 1 lần Vị trí tạo cầu:
24 - 49
19 1 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 23
Đầu 2
20 2 lần Vị trí tạo cầu:
55 - 83
55 - 95
21 1 lần Vị trí tạo cầu:
55 - 82
   
   
   
25 1 lần Vị trí tạo cầu:
55 - 60
   
   
   
   
Đầu 3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 4
40 1 lần Vị trí tạo cầu:
79 - 102
41 2 lần Vị trí tạo cầu:
38 - 46
79 - 101
   
   
   
45 1 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 37
   
47 1 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 100
   
49 1 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 86
Đầu 5
   
51 1 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 105
52 2 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 92
37 - 55
   
   
   
56 1 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 85
57 1 lần Vị trí tạo cầu:
64 - 96
58 2 lần Vị trí tạo cầu:
37 - 57
37 - 103
   
Đầu 6
   
61 1 lần Vị trí tạo cầu:
41 - 46
62 1 lần Vị trí tạo cầu:
85 - 92
63 1 lần Vị trí tạo cầu:
31 - 84
64 1 lần Vị trí tạo cầu:
85 - 88
   
   
   
   
   
Đầu 7
   
71 3 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 11
76 - 101
76 - 105
   
   
   
   
76 2 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 85
7 - 89
77 3 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 76
5 - 96
5 - 100
78 1 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 54
79 1 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 65
Đầu 8
   
   
   
83 1 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 97
   
   
   
87 1 lần Vị trí tạo cầu:
54 - 96
   
89 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 86
Đầu 9
90 2 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 102
61 - 94
91 3 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 46
12 - 105
23 - 101
   
93 1 lần Vị trí tạo cầu:
36 - 84
   
95 2 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 18
23 - 33
96 1 lần Vị trí tạo cầu:
12 - 104
97 2 lần Vị trí tạo cầu:
36 - 53
61 - 98
   
99 1 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 65

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 01/12/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 27/11/2023
ĐB 84757
G1 74703
G2 11900 12554
G3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G4 6537 8278 2059 1059
G5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G6 292 100 737
G7 77 10 86 17
Lô tô
57 03 00 54 91 70 59
47 81 18 37 78 59 59
27 72 79 03 36 46 92
00 37 77 10 86 17
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 20/11/2023
ĐB 49071
G1 99401
G2 21782 88421
G3 20081 95632 13518
48191 49925 22550
G4 6986 8728 3505 6493
G5 2182 4299 3534
5389 7960 6436
G6 260 949 169
G7 92 67 88 72
Lô tô
71 01 82 21 81 32 18
91 25 50 86 28 05 93
82 99 34 89 60 36 60
49 69 92 67 88 72
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 13/11/2023
ĐB 19412
G1 85667
G2 26906 22710
G3 09590 96248 53294
43395 49876 53705
G4 0546 8664 1572 8719
G5 5678 1599 1893
6844 0749 9130
G6 503 719 868
G7 31 11 43 35
Lô tô
12 67 06 10 90 48 94
95 76 05 46 64 72 19
78 99 93 44 49 30 03
19 68 31 11 43 35
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 06/11/2023
ĐB 91484
G1 12495
G2 39738 55566
G3 41141 02296 53869
51007 60891 56212
G4 5822 9346 8559 8819
G5 6894 6444 7848
8799 0114 7238
G6 514 305 030
G7 01 82 52 88
Lô tô
84 95 38 66 41 96 69
07 91 12 22 46 59 19
94 44 48 99 14 38 14
05 30 01 82 52 88

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng